મહેસાણા જીલ્લા આયોજીત યુવા એકતા સંમેલન RYS

તારીખ : 10/07/2016
રવિવાર

સ્થળ : શ્રી સાંવગીરી મહારાજ આશ્રમ, દેદિયાસણ, મહેસાણાFeedback

Name

Email *

Message *

Visitors:

Quote

सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता.... किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है।


Share on WhatsApp | View All Quotes

Popular Posts